Uvjeti korištenja - Proizvodi od ruže Damascene. Kozmetika od ruža. Ružine latice.

VRHUNSKI PROIZVODI OD LATICA RUŽA

VRHUNSKI PROIZVODI OD LATICA RUŽA
Prijava
VRHUNSKI PROIZVODI OD LATICA RUŽA

/rosa x damascena/

/rosa x damascena/
Title
Idi na sadržaj

Uvjeti korištenja

UVJETI KORIŠTENJA

Molimo vas pročitajte naše Uvjete korištenja web stranica i internet trgovine OPG Brankica Pleško.

Web stranice www.crorosadamascena.eu (u daljnjem tekstu: Internet trgovina ili Web stranica ) mogu se besplatno koristiti za vašu privatnu uporabu, a prema sljedećim uvjetima i pravilima, a korištenjem Internet trgovine također se obvezujete poštivati ovdje navedene uvjete i pravila.

Isporučitelj naručene robe putem ove Internet trgovine je OPG Brankica Pleško, Pristava 100, 49215 Tuhelj, HRVATSKA.

OPG Brankica Pleško preko Internet trgovina omogućuje kupnju asortimana robe koja se nalazi u ponudi na Web stranicama. Kupcem će se smatrati svaka osoba koja elektronski ili putem naših telefona naruči barem jedan (1) proizvod, popuni tražene podatke i uspješno nam ih dostavi kroz postupak registracije.

Registracija kupca omogućava spremanje podataka koji će se koristiti za kontakt, narudžbu robe, dostavu ili za informiranje o našim proizvodima te akcijama. Registracija kupca također omogućava i provođenje narudžbi.

Sve cijene izražene su u EUR (€), bez uključenog PDV-a (naš OPG nije porezni obveznik po čl. 18. st. 3. Zakona o porezu na dohodak i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava).

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju s našim Uvjetima korištenja te da iste redovito provjeravaju kako bi bili upoznati i sa svim svojim pravima i obvezama.

OPG Brankica Pleško pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta bez prethodne najave te neće i ne može biti odgovorno ni za kakve pravne niti druge posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na Web stranici.

OPG Brankica Pleško pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja, kao i ostalih usluga koje su sastavni dijelovi Internet trgovine, u bilo koje vrijeme -  bez prethodne najave te neće biti odgovorno ni za kakve pravne niti druge posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na Internet stranicama.

OPG Brankica Pleško zadržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Internet stranice u bilo koje vrijeme bez najave - uključivo i djelomično; ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji prekrše odredbe ovih Uvjeta korištenja te drugih pravila i propisa istaknutim na Web stranici.

Korištenje usluga Internet trgovine odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Internet trgovine od strane djece i maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi brigu - u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a OPG Brankica Pleško ne odgovara za eventualne pravne i druge posljedice takvog korištenja.

NAPOMENE VEZANE UZ UVJETE KORIŠTENJA:

Moguće su manje različitosti izgleda stvarnog proizvoda (ambalaže) i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama. OPG Brankica Pleško ne može se smatrati odgovornim za te nenamjerne greške. Svi materijali i opisi se provjeravaju – i svaka nepravilnost se promptno ispravlja. Molimo vas ukoliko primjetite bilo kakvu grešku na opisu ili fotografiji proizvoda/ambalaže da nas odmah obavijestite putem kontakt kanala Web stranice!

SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI

Ovi Uvjeti, kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima, predstavljaju ponudu Internet trgovine za proces sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima prihvaća iste, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i OPG Brankica Pleško a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Internet trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda i/ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem ili bez njega te putem Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu OPG Brankica Pleško na jedan od slijedećih načina:

  • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Internet trgovine;

  • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem telefonske linije istaknute na Web stranici ili putem elektroničke pošte zaprimljene na: cro.rosa.damascena@gmail.com

1.) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati korisničko ime pod kojim će ostvarivati usluge, odabrati sigurnosnu zaporku i dostaviti valjanu adresu e-pošte. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

2.) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu.  Podatke o registraciji ili korisničkom računu nije dozvoljeno dijeliti s trećim osobama. Korisnik Web stranice obvezan je čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljeno korištenje tuđih registracijskih podataka ili korisničkih računa.

3.) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, OPG Brankica Pleško zadržava pravo poništiti registraciju ili obrisati korisnički račun korisnika, bez plaćanja naknade korisniku niti plaćanja bilo kojih drugih troškova.

4.) Procesom registracije na Internet trgovini koja uključuje plaćanje proizvoda i/ili usluge, smatra se da je Ugovor između OPG Brankica Pleško i korisnika kao kupca pravovaljano sklopljen.

5.) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od trenutka kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

7.) Korisnik/kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana bez navođenja razloga.

Korisnik/kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora u sljedećim slučajevima:

a.) ako je usluga u potpunosti ispunjena od strane OPG Brankica Pleško, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak korisnika/kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena;

b.) ako je predmet Ugovora zapečaćena roba, koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, a bila je otpečaćena nakon dostave od strane korisnika/kupca;

c.) ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugom robom;
Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti OPG Brankica Pleško o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na: OPG Brankica Pleško, Pristava 100, 49215 Tuhelj, HRVATSKA) ili elektroničkom poštom na: cro.rosa.damascena@gmail.com, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte.
Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od dana sklapanja Ugovora.

U slučaju ispunjenja uvjeta za jednostrani raskid Ugovora, izvršit će se povrat sredstava korisniku/kupcu koji je od njega primljen  bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana kada OPG Brankica Pleško zaprimi korisničku/kupčevu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca ne uključuje troškove poštarine /prijevoza koju je platio korisnik /kupac.

Povrat novca bit će izvršen na način tako da korisnik ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca OPG Brankica Pleško može izvršiti tek nakon što bude utvrđeno stanje vraćene robe, a s obzirom na ispunjenje uvjeta navedenih prava na jednostrani raskid Ugovora.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu OPG Brankica Pleško, Pristava 100, 49215 Tuhelj, HRVATSKA - bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana kada je korisnik/kupac uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe snosi korisnik/kupac. Pošiljke poslane pouzećem neće biti preuzete!

Korisniku/kupcu se sugerira da prije raskida Ugovora nazove na kontakt telefon ili nam se javi na: cro.rosa.damascena@gmail.com kako bi mu bio pojašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju korisnik/kupac će biti obaviješten.

Ako je na zahtjev korisnika/kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti OPG Brankica Pleško iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio OPG Brankica Pleško o jednostranom raskidu Ugovora.

© 2023 OPG Brankica Pleško - sva prava pridržana!
OPG Brankica Pleško
Pristava 100
49215 Tuhelj
HRVATSKA


© 2023 OPG Brankica Pleško - sva prava pridržana!
OPG Brankica Pleško
Povratak na sadržaj